Downloaduri

Model fisa de instruire ssm

Decizie PrimAjutor

Ghidul Sanatatii lucratorului

Supravegherea sanatatii 355-2007 si1169-2011

Fisa solicitare examen angajare

Protectia maternitatii. OUG 96/2003 actualizata.

Law 319/2006 Safety and health of workers -ENG

Model tematica ssm 2014

Verificarea continutului trusei medicale

LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

HOTARARE Nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HOTARARE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

HOTARARE Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTARARE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HOTARARE Nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

HOTARARE Nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

HOTARARE Nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

HOTARARE Nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTARARE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HOTARARE Nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

HOTARARE Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

HOTARARE Nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HOTARARE Nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

HOTARARE Nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

Lg 481-din-2004-privind-Protectia-Civila-modificata-prin-Legea-nr-212-din-2006