Petiţii – arma unor angajați furioși

Petitii

Petiţii – arma unor angajați furioși

În anul 2015, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor au fost înregistrate 888 petiţii, din care 113 au fost de competenţă comună SSM şi relaţii de muncă, 763 au fost de competenţă exclusiv în domeniul relaţii de muncă şi 12 au fost de competenţă exclusiv în domeniul SSM.

Adică, anul trecut au fost 888 (foști)angajați (sau firme concurente) atât de nemulțumiți, încât s-au dus la ITM pentru ajutor. Și din această statistică se vede că dacă cineva se hotărește să meargă la ITM, sesizează mai multe lucruri deodată, adică toate neconformitățile cunoscute de el…

dosar de cercetare

Cele mai frecvente aspecte sesizate sunt, în principal, următoarele:

 • neîncheierea contractelor individuale de muncă sau întocmirea cu întârziere a acestora;
 • neîntocmirea actelor de încetare a raporturilor de muncă;
 • neplata drepturilor salariale, a orelor suplimentare, a indemnizaţiilor de concediu medical;
 • nerespectarea duratei timpului de lucru;
 • nerespectarea prevederilor HOTĂRÂRii nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 • desfaceri abuzive ale contractelor individuale de muncă;
 • modificarea unor clauze din contractul individual de muncă fără acordul salariatului.
 • utilizarea echipamentelor de muncă necorespunzătoare, acestea fiind neprevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide, platforme sau plase de prindere suficient de solide pentru a împiedica / opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
 • schele mobile neasigurate împotriva alunecărilor involuntare;
 • inexistenţa mijloacelor colective de protecţie împotriva căderilor de obiecte;
 • neamplasarea şi depozitarea materialelor şi echipamentelor astfel încât să evite răsturnarea ori căderea lor;
 • neamenajarea în caz de necesitate, a pasajelor acoperite sau împiedicarea accesului în zonele periculoase;
 • nesemnalizarea respectiv neîngrădirea instalaţiilor electrice existente în şantier.

Toate controalele efectuate au avut şi un caracter de informare, atât a angajatorilor, cât şi a angajaţilor, asupra riscurilor ce le presupune încălcarea prevederilor legale, în special practicarea muncii fără forme legale. ;-)

 

Și dacă tot am primit un control bazat pe o sesizare, mai rămâne o întrebare după îndeplinirea măsurilor / plata amenzii… Cine a depus sesizarea? cine a depus sesizarea la ITM?Teoretic nu putem să aflăm acest lucru, fiindcă inspectorii nu ne spun. Dar putem să ne dăm seama după lucrurile cerute, sau după indiciile primite de la inspectori… sau chiar de la (foștii / actualii) angajați…

 

Vă doresc niște angajați mulțumiți, care nu au motive să meargă la ITM pentru sesizări!  8-)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.