Știri din județul Bihor

Itm Bihor

Știri din județul Bihor

Pentru curiozitate:

 

Control-ITM

Control Itm Bihor pe linia SSM

În luna septembrie 2014 în cadrul acţiunii „Verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă s-au constatat următoarele deficiențe:

 

- nesemnalizarea echipamentului de încărcat pe drum public;

- neevaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

- neefectuarea examenului medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic;

- neasigurarea măsurilor de prim ajutor, prin desemnarea şi instruirea personalului necesar;

- neacordarea de către angajator a echipamentelor individuale de protecţie;

- neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustrade solide, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât de punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;

- neamenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă la înălţime (scările trebuie să fie utilizate de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de o prindere cu mâna şi de un sprijin sigur);

- deficienţe privind modul de asigurare, marcare şi întreţinere a căilor de acces şi de circulaţie şi marcarea acestor zone.

 

Date din județul Bihor.

 

La firma Dvs. aceste puncte sunt rezolvate, nu?

question 02

  1. chestionare auto
    chestionare autoiunie 8,15

    Este cel mai cuprinzator articol despre Controale ITM.
    Bravo!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.